Diller

Genel Bilgi

 

Genel Bilgi ve Tarihçe

Matematik Eğitimi bilim dalı ilk kez 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

Bölümümüz 2006–2007 eğitim-öğretim yılında I. Öğretime yönelik 42 öğrenci ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Üç Öğretim Üyesi ile eğitim-öğretim hizmetine başlamış olan  bölümümüzde şu anda 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2008-2009 öğretim yılı içerisinde yüksek lisans öğretim programı açılmıştır. Bölümümüzden “Matematik Öğretmeni” olarak mezun olan öğrencilerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Bunun  yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da görev yapabilmektedirler. 

Türkçe