Diller

Ders Listesi

İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı

Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Dersin Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

TPK

AKTS Kredisi

İME 501

Yüksek Lisans Semineri                                                                                       

- - -

8

İME 502

Bilgisayar Destekli Veri Analizi                                                                     

3 0 3

5

İME 503

Öğrenme Psikolojisi                                                                                     

3 0 3

5

İME 504

Okul Matematiğinde Reform Hareketleri                                                     

3 0 3

5

İME 505

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi I                                                   

2 2 3

5

İME 506

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi II                                                 

2 2 3

5

İME 507

Konu Alanı Ders Müfredatının İncelenmesi                                                

3 0 3

5

İME 508

Matematik Eğitimi Araştırmalarında Yeni Eğilimler                                 

3 0 3

5

İME 509

Matematik Eğitiminde Test Geliştirme                                                          

3 0 3

5

İME 510

Matematik Tarihi                                                                                            

3 0 3

5

İME 511

Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri                                           

3 0 3

5

İME 512

Geometri Öğretimi                                                                                           

3 0 3

5

İME 513

Matematik Eğitimi Felsefesi                                                                           

3 0 3

5

İME 514

Matematikte Problem Çözme                                                                        

3 0 3

5

İME 515

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi I     

3 0 3

5

İME 516

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi II    

3 0 3

5

İME 517

Matematik Öğretiminde Düşünme Farklılıkları

3 0 3

5

İME 518

Matematik Eğitiminde Meta Analiz

3 0 3

5

İME 519

Eğitim Araştırmalarında Nicel Veri Analizi

3 0 3

5

İME 520

Matematik Eğitiminde Proje Hazırlama

3 0 3

5

İME 521

Matematiksel Alanlar ve Alan Değişimi

3 0 3

5

İME 522

Eğitimde Materyal Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

5

İME 523

Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Kullanımı

3 0 3

5

İME 524

Matematik Öğretiminde Gösterimler

3 0 3

5

İME 525

İlköğretimde Cebir Öğretimi I

3 0 3

5

İME 526

Akademik Yazı Becerileri

3 0 3

5

İME 527

Üstün Yetenek Kavramı ve Zeka Teorileri

3 0 3

5

İME 528

Matematik Eğitiminde Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması

3 0 3

 

İME 529

İlköğretimde Cebir Öğretimi II

3 0 3

5

İME 530

Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme

3 0 3

5

İME 531

Matematik Eğitiminde Kavram Öğretimi

3 0 3

5

İME 599 

Yüksek Lisans Tezi                                                                                              

- - -

25

İME 601

Uzmanlık Alanı Dersi                                                                                       

6 0 0

5

 

Türkçe