Diller

Üst Menu

User menu

Ders Listesi

İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı

Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Dersin Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

TPK

AKTS Kredisi

İME 501

Yüksek Lisans Semineri                                                                                       

- - -

8

İME 502

Bilgisayar Destekli Veri Analizi                                                                     

3 0 3

5

İME 503

Öğrenme Psikolojisi                                                                                     

3 0 3

5

İME 504

Okul Matematiğinde Reform Hareketleri                                                     

3 0 3

5

İME 505

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi I                                                   

2 2 3

5

İME 506

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi II                                                 

2 2 3

5

İME 507

Konu Alanı Ders Müfredatının İncelenmesi                                                

3 0 3

5

İME 508

Matematik Eğitimi Araştırmalarında Yeni Eğilimler                                 

3 0 3

5

İME 509

Matematik Eğitiminde Test Geliştirme                                                          

3 0 3

5

İME 510

Matematik Tarihi                                                                                            

3 0 3

5

İME 511

Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri                                           

3 0 3

5

İME 512

Geometri Öğretimi                                                                                           

3 0 3

5

İME 513

Matematik Eğitimi Felsefesi                                                                           

3 0 3

5

İME 514

Matematikte Problem Çözme                                                                        

3 0 3

5

İME 515

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi I     

3 0 3

5

İME 516

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi II    

3 0 3

5

İME 517

Matematik Öğretiminde Düşünme Farklılıkları

3 0 3

5

İME 518

Matematik Eğitiminde Meta Analiz

3 0 3

5

İME 519

Eğitim Araştırmalarında Nicel Veri Analizi

3 0 3

5

İME 520

Matematik Eğitiminde Proje Hazırlama

3 0 3

5

İME 521

Matematiksel Alanlar ve Alan Değişimi

3 0 3

5

İME 522

Eğitimde Materyal Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

5

İME 523

Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Kullanımı

3 0 3

5

İME 524

Matematik Öğretiminde Gösterimler

3 0 3

5

İME 525

İlköğretimde Cebir Öğretimi I

3 0 3

5

İME 526

Akademik Yazı Becerileri

3 0 3

5

İME 527

Üstün Yetenek Kavramı ve Zeka Teorileri

3 0 3

5

İME 528

Matematik Eğitiminde Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması

3 0 3

 

İME 529

İlköğretimde Cebir Öğretimi II

3 0 3

5

İME 530

Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme

3 0 3

5

İME 531

Matematik Eğitiminde Kavram Öğretimi

3 0 3

5

İME 599 

Yüksek Lisans Tezi                                                                                              

- - -

25

İME 601

Uzmanlık Alanı Dersi                                                                                       

6 0 0

5

 

Türkçe